Magdalena Stacewicz
-psycholog ericksonowski oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

 

Wykształcenie i uprawnienia:
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadam certyfikat terapeuty
środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w trakcie
czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne. Ukończyłam szkolenie zaawansowane z Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach oraz Szkołę Trenerów UJ Wszechnica. Uczestniczyłam również w programie
redukcji stresu opartym na uważności (MBSR – mindfulness based stress reduction).


Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji
Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS
Ochota w Warszawie oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w
Warszawie.
Obecnie pracuję w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
Swoją pracę poddaję superwizji.


Metody pracy:
Psychoterapia Ericksonowska
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach


Pracuje z osobami:
- z zaburzeniami nastroju,
- z zaburzeniami lękowymi,
- doświadczającymi problemów w relacjach,
- z niską samooceną,
- z zaburzeniami osobowości,
- nie radzącymi sobie z emocjami,
- cierpiącymi z powodu nadmiernego stresu.

 

 

ZAPISY NA WIZYTĘ:

602 367 951

Umów wizytę