Magdalena Stacewicz
-psycholog ericksonowski oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

 

Wykształcenie i uprawnienia:
Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadam certyfikat terapeuty
środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie jestem w trakcie
czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Polskim Instytucie Ericksonowskim
rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne. Ukończyłam szkolenie zaawansowane z Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach oraz Szkołę Trenerów UJ Wszechnica. Uczestniczyłam również w programie
redukcji stresu opartym na uważności (MBSR – mindfulness based stress reduction).


Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. na Oddziale Dziennym Rehabilitacji
Psychiatrycznej w Gliwicach, w zespole do spraw osób z zaburzeniami psychicznymi OPS
Ochota w Warszawie oraz Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w
Warszawie.
Obecnie pracuję w Szpitalu Wolskim oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
Swoją pracę poddaję superwizji.


Metody pracy:
Psychoterapia Ericksonowska
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach


Pracuje z osobami:
- z zaburzeniami nastroju,
- z zaburzeniami lękowymi,
- doświadczającymi problemów w relacjach,
- z niską samooceną,
- z zaburzeniami osobowości,
- nie radzącymi sobie z emocjami,
- cierpiącymi z powodu nadmiernego stresu.

 

 

ZAPISY NA WIZYTĘ:

602 367 951

Umów wizytę

 


Magdalena Poczęsna

 

Wykształcenie i uprawnienia:

Ukończyłam magisterskie studia na kierunku psychologia. Obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem  dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Odbyłam szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej organizowane przez grupę interwencji psychologicznej i szkoleń ARCAN. Uczestniczyłam również w programie redukcji stresu opartym na uważności (MBSR – mindfulness based stress reduction).

Doświadczenie:

Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w służbach mundurowych, gdzie udzielałam wsparcia osobom, które doświadczyły silnego stresu. Prowadziłam również badania związane ze wstępną kwalifikacją do służby. Doświadczenie kliniczne zdobywałam również w czasie stażów i praktyk w klinice Vertimed na oddziale dziennym zaburzeń nerwicowych, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica w Ząbkach, na dziennym oddziale psychogeriatrycznym w przychodni Elbląska,  SPZZLO Warszawa – Żoliborz.

Obecnie pracuję w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, gdzie realizuję projekt polegający na wsparciu w procesie zdrowienia osób przewlekle chorych psychiatrycznie.

Swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Metody pracy:

Zajmuję się terapią młodzieży i osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym, z wykorzystaniem elementów terapii schematu.

Współpracuję z osobami, które:

- doświadczają lęków, napadów paniki,

- mają obniżony nastrój,

- nie radzą sobie z emocjami,

- cierpią na zaburzenia osobowości,

- przeżywają traumę, żałobę,

- mają obniżone poczucie własnej wartości,

- chcą lepiej poznać siebie.

 

ZAPISY NA WIZYTĘ: 
602 367 951
Umów wizytę