gab-2 lp00

Spis treści

 

 

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG ZE SPECJALIZACJĄ PSYCHODIETYKA?

Pomoc psychologa ze specjalizacją psychodietetyczną skierowana jest do osób, które  mimo posiadanej wiedzy dietetycznej, nadal ponoszą porażki we wprowadzaniu trwałej zmiany stylu odżywiania lub po okresach chudnięcia stopniowo wracają do wyższej wagi. W zależności od potrzeb klienta spotkania mogą mieć formę terapii krótkoterminowej obejmującej od 10-15 sesji lub systematycznej i regularnej psychoterapii. Mają one na celu: 

  •           pokonanie trudności i kryzysów stojących na drodze do sukcesu i trwałej zmiany nawyków żywieniowych,
  •           diagnozę problemu,
  •           wsparcie w procesie zmiany,
  • zapobieganie nawrotom,
  •           pracę w obszarze emocji i przekonań (odnalezienie celów klienta, zrozumienie potrzeb i emocji, których substytutem może być jedzenie, budowanie poczucia własnej wartości i świadomości oceny dotyczącej postrzegania własnego ciała, zmianę negatywnych przekonań),
  •           pracę w obszarze relacji społecznych (naukę asertywnych zachowań, uświadomienie sobie przekazów z rodziny pierwotnej),
  •          odnajdywanie zasobów i siły tkwiących  w pacjencie
  •       diagnozuje i przygotowuje pacjentów do zabiegów bariatrycznych oraz wspiera w utrzymaniu nowego stylu życia.

W odróżnieniu od dietetyka, psycholog ze specjalizacją psychodietetyczną jest osobą posiadającą również wiedzę z zakresu psychopatologii, dzięki której potrafi zdiagnozować i pracować z klientami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania (jak na przykład anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się) czy z innymi współwystępującymi zaburzeniami nastroju (jak na przykład depresja, mania) lub zaburzeniami osobowości. Część z nich może być nie tylko czynnikiem utrudniającym trwałą zmianę stylu odżywiania, ale także przyczyną tych trudności.

 

 

Autor:

Agnieszka Chmielewska-Kołodziej

- psycholog, psychoterapeuta, specjalista    terapii uzależnień i psychodietetyki ….